Västmanlands & Närkes

Järnhandlarförening

 

Västmanlands & Närkes Järnhandlarförening (VNJ)

Vi stödjer våra medlemmar i utbildningsfrågor och arrangerar träffar och studie resor.

Föreningen grundes 15 december 1908, ett år efter  det att Sveriges Jänhandarförbund startades.

Vi har idag 9 järnhandelsföretag som medlemmar. Tillsammans med Järnhandelns Intresseförening marknadsför vi Svensk Järnhandel och tillvara tar dess historia.

Aktuellt

 

Intresseföreningens årsmöte maj 2017, Västerås

 

IHA Congress, oktober 2017, Shanghai

Partners

Byggmaterialhandlarna

Järnhandelns

Intresse förening

Copyright ® 2015 Västmanlands & Närkes Järnhandlareförening